Professorat

En què t'afecta la suspensió de les classes presencials com a PDI?

La informació en aquesta pàgina és dinàmica a causa de l'excepcionalitat de la conjuntura. Consulta-la de manera recurrent. Hi ha nous continguts i ajudes en elaboració.

T'ensenyem en aquesta guia les recomanacions bàsiques per a l'avaluació online: vídeos en els quals t'expliquem com funciona cada aplicació per a examinar, les pautes per a preparar els tipus test, recomanacions per al canal d'incidències, canal d'ajuda del Servei d'Informàtica, etc.

El Servei d'Informàtica posa al servei del col·lectiu PDI les eines i serveis necessaris per a la continuïtat docent online dins de les possibilitats de les seues infraestructures i personal.

Pots consultar els suggeriments per a adaptar la docència presencial a docència online. Continuem preparant recursos. Consulta la web sovint.

La informació actualitzada es troba en la pàgina de l'EDUA.

Si busques com pots fer els documents de classe més accessibles, consulta la web de la Unitat d'Accessibilitat Digital.

En el context excepcional en què ens trobem, i en el marc del Pla de Continuïtat Docent, el Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat han promogut el desenvolupament d'un “Programa de Formació Docent entorn de la Docència Online”. Aquest programa està organitzat per l'ICE de la Universitat d'Alacant i hi participa professorat d'aquesta universitat dins del Voluntariat UA d'emergència social col·lectiva.

Com a activitat principal, s'han organitzat una sèrie de webinars (videoconferències en línia en les quals els assistents interactuen entre si) sobre temes al voltant de recursos a utilitzar i temes d'interès sobre la docència online. La 1a ronda de webinars va tenir lloc els dies 7 i 8 d'abril. 

En la web del cronograma podreu trobar els vídeos i materials d'aquesta 1a ronda. També està disponible la programació completa de la 2a ronda de webinars (serà els dies 21 i 22 d'abril i última setmana d'abril), centrats en el tema de l'avaluació amb recursos tecnològics.

Més informació del programa: https://web.ua.es/va/ice/formacio/programa-de-formacio-docent-entorn-de-la-docencia-online-covid-19.html

Més informació del cronograma: https://web.ua.es/va/ice/formacio/webinars/webinars-de-formacio-del-professorat-sobre-docencia-online-cronograma.html