PAS

Informació per al PAS de la UA

La informació en aquesta pàgina és dinàmica a causa de l'excepcionalitat de la conjuntura. Consulta-la de manera recurrent. Hi ha nous continguts i ajudes en elaboració.

El Servei d'Informàtica posa al servei del col·lectiu PAS les eines i serveis necessaris per a desenvolupar el teletreball dins de les possibilitats de les seues infraestructures i personal.