Instruccions per a la continuïtat docent no presencial de la UA

Instruccions per a la continuïtat docent no presencial de la UA

A la vista de les mesures anunciades per la Generalitat Valenciana el 12/3/2020, relatives a la suspensió de l’activitat docent presencial de les universitats valencianes, la Universitat d’Alacant estableix les instruccions següents:

 1. Seguint les instruccions de la Generalitat Valenciana, i en coordinació amb la resta d’universitats públiques valencianes, se suspèn l’activitat docent presencial de manera indefinida a partir de dilluns, 16 de març.
 2. En la setmana del 16 al 20 de març de 2020 s’habilitaran recursos de formació, punts d’informació i ajuda en relació amb la docència en línia per al professorat que ho necessite.
 3. A partir del mateix 16 de març i fins a la represa de les classes presencials, la docència s’impartirà en modalitat no presencial.
 4. El professorat haurà de garantir l’accés als materials i recursos docents relacionats amb els continguts programats en aquest període en UACloud per a facilitar l’estudi autònom de l’alumnat.
 5. A través d’UACloud, el professorat podrà utilitzar les diferents eines per a comunicar-se de manera síncrona o asíncrona amb el seu grup d’estudiants en l’horari de classes previst per la planificació docent.
 6. També es podran gravar vídeos docents que incloguen veu a partir de les diferents eines posades a disposició que ofereixen UACloud i el Servei d’Informàtica de la Universitat d’Alacant.
 7. El professorat pot aprofitar també continguts que haja produït en altres formats com OCW, SPOC o MOOC per a la docència en línia complementats adequadament amb oportunitats d’interacció en línia.
 8. El professorat ha de garantir els horaris de tutories previstos en UACloud que es podran fer tant de manera síncrona a través de les videotutories, actualment disponibles, com de manera asíncrona a través de tutories escrites. També es podran utilitzar les eines posades a disposició en Serveis Externs. Per a fer-ho caldrà informar l’alumnat del sistema triat perquè puguen sol·licitar, si escau, cita prèvia a través de l’eina de Tutories. Alternativament, es podrà atendre l’alumnat per correu electrònic.
 9. Les pràctiques de laboratori de les assignatures experimentals se substituiran per un altre tipus d’activitats formatives que permeten adquirir els coneixements previstos, o, si escau, es faran de manera intensiva quan es reprenga l’activitat docent presencial.
 10. A causa de la situació d’excepcionalitat en què ens trobem, instem el professorat a adaptar la docència de la seua assignatura de la millor manera possible tenint en compte les seues singularitats específiques.
 11. Les biblioteques i sales d’estudi al campus i a les seus estaran tancades per a l’alumnat.
 12. A causa de la naturalesa dinàmica d’aquesta situació, es podrien habilitar formes addicionals de docència segons vagen sent necessàries.
 13. L’adscripció de responsabilitats en el manteniment i actualització d’aquestes instruccions entre els vicerectorats i unitats, les mateixes instruccions, el document dinàmic accessible des de https://pdc.ua.es/, amb seccions d’ajuda i resolució de dubtes, l’establiment de la freqüència de revisió i la coordinació establida entre les universitats públiques valencianes constitueixen en si mateix el Pla de Continuïtat de l’Activitat de la Universitat d’Alacant.

Des de l’equip de direcció de la Universitat d’Alacant volem agrair tant la comprensió com l’esforç de tota la comunitat universitària per a aconseguir l’adaptació laboral davant d’aquesta situació excepcional. Continuem treballant per a garantir una docència de qualitat.