Instruccions de la Gerència al PAS

Instruccions de la Gerència de la Universitat d'Alacant per a l'actuació del PAS durant l'estat d'alarma decretat per la COVID-19

En relació amb la Resolució rectoral del passat dia 13 de març davant la situació d'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya, la Gerència de la Universitat d'Alacant estableix una sèrie de mesures i recomanacions per al Personal d'Administració i Serveis, que podria servir com a referència al personal d'altres instàncies universitàries com la Fundació General de la Universitat d'Alacant, el Centre Superior d'Idiomes i la Fundació Parc Científic d'Alacant.

Davant l'objectiu encomanat per les autoritats sanitàries de reduir al màxim la propagació del virus, aquesta Gerència estableix:

  1. El tancament de tots els edificis del campus i altres instal·lacions universitàries dependents, fins i tot situades en altres municipis, als quals només es podrà accedir amb l’autorització previa de la Gerència o els responsables d'unitats i serveis.
  2. Els serveis crítics que requereixen atenció presencial ja han sigut determinats per la Gerència i les diferents unitats administratives i, a priori, queden establits en el Servei d'Informàtica, el Servei de Seguretat i els Serveis Tècnics d'Investigació. Per a tots aquests casos s'han establit serveis mínims i torns de treball flexibles que minimitzen la presència en els centres de treball.
  3. Per a aquelles funcions en què siga possible, s'habilitaran fórmules de treball no presencial. Per tant, queda suspès temporalment el control horari.
  4. Els i les responsables de les diferents unitats i serveis mantindran una comunicació estreta amb els seus equips, que tindran l'obligació de mantenir-se informats pels canals oficials (UACloud, Administrador de correu, correu electrònic i xarxes socials institucionals).
  5. Davant la possibilitat que la situació puga prolongar-se, es requereix que cada treballadora o treballador avalue el seu propi lloc de treball i faça arribar als seus superiors immediats aquelles consideracions que haurien de tenir-se en compte a mitjà termini, com la desconnexió d'equips especials o la cobertura d’aquests, la retirada de determinats instruments o les condicions especials que hagen de mantenir-se en determinades sales, per citar-ne alguns exemples.
  6. La Universitat d'Alacant ha posat en marxa el Pla de Continuïtat de la Docència de la Universitat d'Alacant, en el qual s'inclou un apartat específic dedicat al funcionament del PAS. Els continguts d'aquest apartat s'aniran actualitzant segons s'avance en la implantació dels serveis online. El Servei d'Informàtica posarà a la disposició de la comunitat universitària les eines necessàries perquè, dins de les seues possibilitats d'infraestructura i de personal, es puga mantenir l'activitat de manera no presencial.

 

Des de de l'Equip de Direcció de la Universitat d'Alacant agraïm la vostra responsabilitat institucional i social, així com l'esforç per a adaptar-vos a aquesta situació excepcional, que demostreu amb el vostre compromís per a mantenir el funcionament de la nostra Universitat.

 

Rafael Pla Penalva

Gerent de la Universitat d'Alacant