Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Pla de Continuïtat

Annex I avaluació C3 i C4

Annex I

 

Prova d’avaluació

Eina

Dispositiu

Precaucions1

Avantatges

Examen oral

 • Google Meet
 • Microsoft Teams
 • Adobe Connect
 • Mòbil
 • PC
 • Infraestructura: connexió d’internet ràpida i estable.
 • La videoconferència s’ha de gravar.
 • Cal formar tribunal.
 • Avís amb 5 dies hàbils d’antelació
 • Custòdia: se n’ha de custodiar la gravació fins al 9-2022.
 • Identitat: fàcil d’assegurar
 • Originalitat: fàcil d’assegurar
 • Pot substituir l’examen escrit presencial tradicional.
 • Càrrega tecnològica: baixa

Prova escrita oberta

 • Qüestionaris UACloud
 • Formularis Google 
 • Qüestionaris Moodle
 • PC
 • Identitat: difícil d'assegurar
 • Avís amb 30 dies d’antelació
 • Originalitat: difícil d’assegurar. Recomanem passar un detector de plagi (Turnitin) en cas de dubte i configuració de preguntes aleatòries.
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Infraestructura: límits de concurrència. Connexió d’internet estable.
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • No suposa canvis respecte al model presencial.
 • Possibilitat de preguntes aleatòries
 • Càrrega tecnològica: baixa

Prova objectiva

 • Qüestionaris UACloud
 • Formularis Google 
 • Qüestionaris Moodle
 • PC
 • Identitat: difícil d’assegurar
 • Originalitat: difícil d’assegurar. Recomanem configuració de preguntes aleatòries.
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Infraestructura: límits de concurrència. Connexió d’internet estable.
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Correcció automàtica
 • Possibilitat de preguntes aleatòries
 • Càrrega tecnològica: baixa

Elevator pitch

 • Google Meet
 • Microsoft Teams
 • Adobe Connect
 • Youtube
 • Mòbil
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar la gravació fins al 9-2022.
 • Identitat: fàcil d’assegurar
 • Originalitat: fàcil d’assegurar
 • Apte per a grans grups per l’escàs consum de temps
 • Possibilitat d’asincronia
 • Càrrega tecnològica: baixa

Treball acadèmic

 • Avaluació UACloud
 • Google Classroom
 • Tasques Moodle
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Seguiment
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Identitat: fàcil d’assegurar (seguiment videoconferència)
 • Originalitat: fàcil d’assegurar (Turnitin)
 • Càrrega tecnològica: baixa

Diari de classe (escrit)

 • Avaluació UACloud
 • Tasques Moodle
 • Google Classroom
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Seguiment
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Identitat: fàcil d’assegurar (seguiment videoconferència)
 • Originalitat: fàcil d’assegurar
 • Càrrega tecnològica: baixa

Diari de classe (vídeo)

 • Avaluació UACloud
 • Youtube
 • Tasques Moodle
 • Mòbil
 • PC
 • Càrrega tecnològica: alta 
 • Custòdia: se n’ha de custodiar la gravació fins al 9-2022.
 • Seguiment
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Identitat: fàcil d’assegurar (seguiment videoconferència)
 • Originalitat: fàcil d’assegurar

Projecte

 • Avaluació UACloud
 • Google Classroom
 • Tasques Moodle
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Seguiment
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Identitat: fàcil d’assegurar (seguiment videoconferència)
 • Originalitat: fàcil d’assegurar (Turnitin, seguiment videoconferència)
 • Càrrega tecnològica: regulable

Presentació

 • Google Meet
 • Microsoft Teams
 • Adobe Connect
 • Youtube
 • Mòbil
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar la gravació fins al 9-2022.
 • Seguiment
 • Comunicació al SI: si s’usa Adobe Connect, cal reservar sala des de UACloud/Vértice.
 • Identitat: fàcil d’assegurar
 • Originalitat: fàcil d’assegurar (seguiment videoconferència)
 • Càrrega tecnològica: regulable

Problemes o casos

 • Google Meet
 • Microsoft Teams
 • Adobe Connect
 • Youtube
 • Avaluació UACloud
 • Tasques Moodle
 • Google Classroom
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar la gravació (si és oral) o una còpia (si és prova escrita) fins al 9-2022.
 • Identitat: difícil d’assegurar (excepte en modalitats orals)
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Càrrega tecnològica: baixa
 • Originalitat: fàcil d’assegurar (si és prova oral)

Debats

 • Debats UACloud
 • Fòrums Moodle
 • Google Groups
 • Google Classroom
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Identitat: difícil d’assegurar
 • Originalitat: difícil d’assegurar 
 • Càrrega tecnològica: baixa

Avaluació P2P

 • Tallers Moodle
 • PC
 • Identitat: difícil d’assegurar
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Càrrega tecnològica: mitjana
 • Originalitat: fàcil d’assegurar

Infografia

 • Avaluació d’UACloud
 • Google Classroom
 • Tasques de Moodle
 • PC
 • Custòdia: se n’ha de custodiar una còpia fins al 9-2022.
 • Identitat: difícil d’assegurar
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Càrrega tecnològica: alta
 • Originalitat: fàcil d’assegurar (seguiment videoconferència)

Anàlisi de casos

 • Google Meet
 • Microsoft Teams
 • Adobe Connect
 • Youtube
 • Avaluació UACloud
 • Tasques de Moodle
 • PC
 • Custòdia:  se n’ha de custodiar la gravació (si és oral) o una còpia (si és prova escrita) fins al 9-2022.
 • Identitat: difícil d’assegurar en els casos escrits.
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 • Càrrega tecnològica: regulable
 • Originalitat: fàcil d’assegurar (si és prova oral)

Pràctiques aula informàtica

 • Avaluació UACloud
 • Tasques de Moodle
 • PC
 • Infraestructura: límit de llicències en alguns programes i límits de concurrència en RedUA.
 • Comunicació al SI: abans de l’11 de maig s’ha de sol·licitar disponibilitat al Servei d’Informàtica per a Moodle i UACloud amb el formulari que s’habilitarà.
 

1. S’entén com a precaució genèrica que el professorat ha comprovat la possibilitat d’accés de tots els alumnes de l’assignatura a una connexió d’internet suficient i estable.