Assistència al campus

Obligatorietat de comunicació de la presència en les instal·lacions universitàries