Ajornament de pagament de rebuts de matrícula

Ajornament del pagament de rebuts de matrícula de títols oficials

Com a mesura de suport a les persones i famílies que es vegen particularment afectades per les conseqüències econòmiques negatives de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la Universitat d'Alacant habilita la possibilitat d'ajornar el pagament del quart i últim rebut de la matrícula de títols oficials del curs acadèmic 2019-20, el venciment del qual està previst per al pròxim dia 16 d'abril.

L'alumnat que forme part d’una unitat familiar en situació d'especial vulnerabilitat que veja reduïts els seus ingressos a conseqüència de la crisi del COVID-19, podrà sol·licitar un ajornament del pagament fins al 16 de juny. La resolució favorable d'aquesta sol·licitud, després de ser presentada i valorada, permetrà la suspensió del procediment d'anul·lació de matrícula per impagament establit en la normativa.

La sol·licitud s’ha de presentar de manera telemàtica a través dels formularis de contacte del centre en què estiga matriculat l'estudiant, fins al dia 6 d'abril de 2020, i adjuntar-hi els documents següents:

  • Document escanejat que justifique l'especial situació.

Per exemple: còpia de la notificació de la rescissió de contracte de treball, de la notificació d'un ERTO, de la sol·licitud de la prestació per desocupació o qualsevol document que justifique aquesta situació.

  • Declaració jurada que les dades són certes. No obstant això, la Universitat en qualsevol moment podrà sol·licitar el document original.

Aquest ajornament, i en les mateixes condicions, s'aplicarà també a l'alumnat que no va poder abonar el tercer termini.Vicerectorat de Planificació EconòmicaVicerectorat de Planificació Econòmica